Naši ľudia

Rozvoj našich zamestnancov

Neustále rozvíjame pracovné zručnosti, komunikáciu a angažovanosť našich zamestnancov a vytvárame pre nich bezpečné pracovné prostredie, aby svojou prácou napomohli nášmu spoločnému úspechu. Snažíme sa čo najviac rozvíjať, zapájať, odmeňovať a uznávať našich zamestnancov.

Snažíme sa o vytvorenie skvelého pracovného prostredia pre našich zamestnancov.

Angažovanosť našich zamestnancov

Sme si vedomí, že vysoká angažovanosť zamestnancov vedie k zlepšeniu produktivity práce a zníženiu nákladov. V roku 2015 sme uskutočnili zamestnanecký prieskum, ktorého sa zúčastnilo 13 000 zamestnancov, čo predstavuje 84% z celkového počtu zamestnancov.

Zameranie na diverzitu

Našim cieľom je taká pracovná kultúra, ktorá je prístupná pre všetkých. Snažíme sa zabrániť diskriminácii a podporiť rozmanitosť v našom pracovnom prostredí. Zameriavame sa na to, aby naši zamestnanci reprezentovali komunity, v ktorých pôsobíme, a aby každý z nich bol rešpektovaný a schopný dať zo seba maximum.

Rozvoj vedomostí

Náš model efektívnosti a rozvoja LEAD (Leadership Effectiveness and Development)) slúži na identifikáciu správania, ktoré považujeme za najúčinnejšie pre náš budúci úspech tak na vyššej úrovni manažmentu, ako aj u pracovníkov výroby.

Dôkladné zaškolenie nových kolegov

Prvý dojem je dôležitý. Preto poskytujeme komplexné a flexibilné zaškolenie prispôsobené každému novému zamestnancovi.

Záväzok v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

Ochrana zdravia a bezpečnosť je naša priorita. Každý zamestnanec spoločnosti Elis má nárok na bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Spoločnosť Elis dodržiava aktuálne nariadenia týkajúce sa zdravia, hygieny a bezpečnosti na pracovisku a prijíma všetky bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečila také pracovné prostredie, ktoré je v súlade s legislatívou.

Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s použitím Cookies k analýze návštevnosti stránok a následnej personalizácii obsahu a reklám podľa Vašich záujmov. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách Cookies.