Naši partneri

Budovanie vzťahov a porozumenie našim partnerom a zainteresovaným stranám

S našimi kľúčovými partnermi a zainteresovanými stranami sa snažíme o takú spoluprácu, ktorá zabezpečí predovšetkým to, aby fungovanie spoločnosti Elis prinášalo optimálne výsledky pre všetkých.

Snažíme o vytvorenie skvelého pracovného prostredia pre našich zamestnancov.

Zákazníci

Prostredníctvom nezávislého dotazníkového prieskumu spokojnosti sa pravidelne pýtame našich zákazníkov na spätnú väzbu k našim službám a inováciám. Tento proces je podporovaný našim programom prieskumu spokojnosti zákazníkov.

Zamestnanci

Využívame rôzne spôsoby, ako osloviť našich zamestnancov, napríklad skupinovými prieskumami, ktoré sa uskutočňujú každý druhý rok.

Investori

Vrcholový manažment sa pravidelne stretáva s existujúcimi a potenciálnymi investormi, získava informácie od maklérov a poradcov, ktoré ďalej komunikuje predstavenstvu.

Zodpovedný dodávateľský reťazec

Spolupracujeme s obmedzeným počtom hlavných dodávateľov, vďaka čomu vytvárame dlhodobé vzťahy a sme schopní dodržiavať naše zásady v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Zásady našej politiky udržateľného nákupu sú zhrnuté v Charte pre udržateľný a etický nákup.

Priemyselní partneri

Na našich kľúčových trhoch sa angažujeme v širšom priemysle textilných služieb prostredníctvom asociácií, s ktorými riešime otázky týkajúce sa legislatívy, technických noriem a bezpečnosti.

Miestne komunity

Sme si vedomí, že naše závody sú súčasťou miestnych komunít, a že naša pracovná sila pochádza z tohto lokálneho prostredia. Aktívne investujeme do miestnych iniciatív, s cieľom zabezpečiť, aby náš vplyv bol pozitívny a aby sme vytvorili ďalšie pracovné miesta.

Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s použitím Cookies k analýze návštevnosti stránok a následnej personalizácii obsahu a reklám podľa Vašich záujmov. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách Cookies.