Spoločenská zodpovednosť

Budovanie udržateľného rastu

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti Elis. Má vplyv na našu dlhodobú stratégiu, ako aj na udržateľnosť a rozvoj nášho podnikania.Zaviazali sme sa dosiahnuť pokrok v oblasti sociálnej a environmentálnej zodpovednosti. Či už ide o znižovanie spotreby vody, energií a čistiacich prostriedkov, alebo o zníženie negatívneho dopadu nášho dodávateľského reťazca. Všetci zamestnanci spoločnosti Elis sa zaviazali podporiť naše ambiciózne ciele a zásady spoločensky zodpovedného podnikania (CSR). V rámci spoločnosti je pre nás kľúčové podporovať osobný a profesionálny rast našich zamestnancov.

Spoločenská zodpovednosť

Žena predstavuje mužovi po jej ľavici spoločnosť Berendsen

Spolupráca s partnermi a zainteresovanými stranami

S našimi kľúčovými partnermi a zainteresovanými stranami sa snažíme o takú spoluprácu, ktorá zabezpečí predovšetkým to, aby fungovanie spoločnosti Elis prinášalo optimálne výsledky pre všetkých.

Zamestnankyňa spoločnosti Berendsen triedi pracovné odevy pre zákazníka

Ľudia

Naši ľudia sú kľúčoví pre rozvoj našej spoločnosti. Ich rast je pre náš úspech nenahraditeľný. Preto neustále rozvíjame schopnosti našich zamestnancov, aby sme si boli istí, že máme správnych ľudí so správnymi zručnosťami na správnom mieste.

Muž v reflexní vestě tlačí vozík s čistými pracovními oděvy

Zdravie a bezpečnosť

Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti je našou prioritou. Každá osoba, pracujúca alebo spolupracujúca s Berendsen, má nárok na bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Usmívající se operátorka výroby v modrém tričku třídí utěrky k praní

Inovatívne a efektívne riešenia

Neustále sa snažíme inovovať, aby sme našim zákazníkom zabezpečili unikátny servis, ktorý im pomôže zlepšiť ich (ako aj naše) výsledky v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Insights_Elis

Zodpovednosť dodávateľského reťazca

Sústreďujeme sa na to, aby sme spolupracovali s určitou skupinou dodávateľov, s cieľom maximalizovať úspory vďaka riadeniu dodávateľských reťazcov a dodržiavaniu pravidiel spoločenskej zodpovednosti.

Operátor výroby vešia biele pracovné oblečenie vyprané v ekologických prostriedkoch

Environmentálna efektivita

Sme si vedomí, že voda, energia, chemikálie, palivá a plyn sú vzácne a z hľadiska životného prostredia významné zdroje. Preto sa snažíme o zníženie ich spotreby a ich efektívne využívanie.

Náš strategický prístup

Sme si vedomí, že Spoločenská zodpovednosť je kľúčom k nášmu dlhodobému úspechu. Budujeme blízke vzťahy s našimi partnermi a zainteresovanými stranami, aby sme porozumeli ich očakávaniam v tejto oblasti. Náš prístup v oblasti podnikovej zodpovednosti ovplyvňuje našu schopnosť prilákať a udržať si zákazníkov, zamestnancov, investorov a dodávateľov, v takej miere ako nikdy predtým. Taktiež sa snažíme o budovanie silných vzťahov s miestnymi komunitami, obchodnými partnermi
a regulačnými orgánmi.

Our CR focus areas.png

Oblasti nášho záujmu

icon_international_blue

Etický kódex

Zásady, ktoré Spoločnosť Elis a všetci naši zamestnanci zdieľajú, môžeme zhrnúť nasledovne: Preukazovanie integrity, zodpovednosti a príkladnosti v našich aktivitách; Rešpektovanie práv a dôstojnosti všetkých osôb; Dodržiavanie právnych predpisov a nariadení; Neustále zlepšovánie nášho výkonu

Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s použitím Cookies k analýze návštevnosti stránok a následnej personalizácii obsahu a reklám podľa Vašich záujmov. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách Cookies.