Skočiť na hlavný obsah

Články

Ako správne vybrať pracovné odevy pre pracovníkov potravinárskeho priemyslu?

Existuje celý rad otázok, ktoré je potrebné pri výbere pracovných odevov do potravinárskeho priemyslu zvážiť. Pracovný odev by mal vyhovovať dohodnutým zásadám riadenia rizík v oblasti bezpečnosti potravín a zároveň by mal zabezpečiť ochranu výrobkov pred rizikom kontaminácie zo strany zamestnancov. Samozrejmosťou je, aby bol pracovný odev pre nositeľa pohodlný.

Aby sme Vám pomohli pri výbere pracovných odevov pre Vašu potravinársku spoločnosť, a aby ste zabezpečili splnenie vysokej úrovne bezpečnosti potravín a hygieny, analyzovali sme pre Vás desať dôležitých faktorov, ktoré je potrebné pri výbere pracovných odevov zvážiť:

1. Úroveň rizika
Úroveň požiadaviek na pracovné odevy v oblasti potravinárstva priamo súvisí s úrovňou rizika kontaminácie charakteristickej pre danú výrobnú zónu. Čím rýchlejšie potravinárske výrobky, ktoré vyrábate, podliehajú skaze, tým vyššia je miera rizika. Úroveň rizika je preto pri výbere pracovných odevov zásadná. Okrem toho je úroveň rizika tiež ovplyvnená nastavením výroby (otvorená / uzavretá) a výrobným procesom.

Kategórie rizík v potravinárskom priemysle:

• Maximálne riziko (manipulácia s nebalenými potravinami určenými na okamžitú spotrebu, ktoré podliehajú rýchlej skaze, napr. šaláty alebo sushi)

• Vysoké riziko (manipulácia s nebalenými potravinami, ktoré podliehajú rýchlej skaze, ingrediencie alebo suroviny, u ktorých dochádza k ďalšiemu priemyselnému spracovaniu, napr. surové mäso)

• Nízke riziko (manipulácia s potravinami alebo ingredienciami, ktoré nepodliehajú skaze a manipulácia s balenými potravinami, napr. káva).

Akonáhle si vymedzíte úroveň rizika vo Vašej výrobnej oblasti, môžete začať voliť rozsah pracovných odevov. Všeobecne platí, že čím vyššie je riziko kontaminácie, tým prísnejšie by mali byť nároky na prevedenie odevu. Napríklad u odevov používaných v oblasti s vysokým rizikom sú povolené iba vnútorné vrecká. Odevy, ktoré sú používané v oblasti s najvyšším rizikom kontaminácie nesmú mať žiadne vrecká. Týmto zamedzíte riziku prítomnosti cudzích predmetov vo Vašich výrobkoch.

 

Food

2. Požiadavky a očakávania Vašich zákazníkov
V súčasnej dobe mnoho potravinárskych spoločností zaznamenáva nárast požiadaviek od svojich zákazníkov, najmä pokiaľ ide o kvalitu dodávaných výrobkov. Maloobchodníci napríklad vyžadujú, aby celý ich dodávateľský reťazec fungoval v súlade s potravinárskymi normami pre bezpečnosť potravín a vykonával pravidelné audity u svojich dodávateľov. Pracovné odevy zamestnancov, ktorí sú súčasťou výrobného procesu, majú značný vplyv na úroveň bezpečnosti potravín. Kolekcie odevov možno štandardizovať, aby vyhoveli medzinárodným a národným normám, ako sú ISO22000, BRC, Tesco a HACCP.

3. Ochranná funkcia odevu
Pre potravinársku výrobu spravidla platí, že nepredstavuje vysoké riziko v bezpečnosti zamestnancov. Najdôležitejšou funkciou odevu je v tomto prípade ochrana produktu. Avšak môžeme nájsť aj výnimky z tohto pravidla, napríklad u zamestnancov údržby, ktorí musia vstúpiť do výrobných oblastí napríklad za účelom opravy strojov. V týchto prípadoch musí pracovný odev chrániť ako výrobok, ako aj pracovníka, pretože mnohokrát je potrebné údržbárske a opravárenské práce vykonávať aj v priebehu výroby bez zastavenia výrobného procesu.

4. Prostredie vo výrobnej oblasti
Pracovný odev môže mať zásadný vplyv na pracovné pohodlie, a preto by mal zamestnancom poskytovať komfort a slobodu pohybu. To znamená, že pri výbere pracovných odevov by sa malo zohľadniť aj pracovné prostredie. Ak sú vo výrobnej oblasti s vysokou teplotou, mal by byť odev z odľahčených materiálov. Ak je vo výrobnej oblasti naopak chladno (napr. chladiarenské a mraziarenské priestory) je potrebné do kolekcie zaradiť tiež teplejšie odevy. Tento odev však nemusí spĺňať všeobecne uznávané normy pre bezpečnosť potravín, mal by sa nosiť pod bežným plášťom či blúzou, aby sa zaistil súlad s normami.

5. Prispôsobenie odevov
Pracovný odev by mal byť čo najviac prispôsobený každému zamestnancovi a nemal by mu brániť v pracovnej činnosti. Je preto vhodné zvážiť, či pracovné činnosti jednotlivých zamestnancov nevyžadujú špeciálnu úpravu odevu, napríklad skrátenie nohavíc. Je dôležité zvážiť, či je postačujúce štandardná unisex kolekcia jednotná pre mužov aj ženy alebo či by nebolo vhodné zahrnúť prevedenie pre ženy.

6. Zónová identifikácia a farebné rozlíšenie výrobných oblastí
V potravinárskom priemysle sa odporúča používať biely a svetlý odev najmä z dôvodu ľahšej kontroly čistoty odevu. V niektorých výrobných oblastiach s najvyšším rizikom kontaminácie však môže byť dôležitá vizuálna kontrola pohybu pracovníkov. V takom prípade môže byť užitočná zónová identifikácia. Čo je dôležité - táto funkcia odevu nemá vplyv na úroveň bezpečnosti potravín. Na druhú stranu, v niektorých výrobných oblastiach nie je vhodné používať biele či svetlé odevy. To najmä platí pre pracovníkov pracujúcich na bitúnku alebo v udiarňach. V takýchto prípadoch môže byť priamo nutné používať tmavšie odevy - samozrejme s prihliadnutím k prípadným obmedzeniam bezpečnosti potravín.

7. Posilnenie firemnej značky a umiestnenie loga na odeve
Všeobecne platí, že potravinársky odev by mal byť jednoduchý a mať čistý dizajn bez zbytočných dodatočných prvkov, ktoré by mohli ovplyvniť úroveň bezpečnosti potravín. Na druhú stranu, celá rada spoločností so silnou značkou vyžadujú svoje logo na pracovných odevoch. Na odev možné pridať logo spoločnosti bez toho, aby tým bola ohrozená bezpečnosť potravín, je však potrebné vziať do úvahy niekoľko dôležitých aspektov. Často je nutné trvalé umiestnenie loga tak, aby bolo súčasťou odevu a zostalo nemenné po celú dobu životnosti odevu.

8. Zaistenie čistoty odevu
Ďalším kľúčovým aspektom týkajúce sa pracovného odevu v potravinárskom priemysle je zabezpečenie hygieny a čistoty odevu. Čím vyššia je úroveň rizika kontaminácie, tým je dôležitejšia čistota. Vizuálna čistota a mikrobiologická čistota sú dve odlišné veci. Samotný proces distribúcie čistých odevov môže viesť ku kontaminácii, ak nie je vykonaná správne.

V oblastiach s maximálnym rizikom sa musia zamestnanci niekoľkokrát denne prezliekať, napríklad po návšteve toalety, jedálne alebo fajčiarskej miestnosti. Súčasťou riešenia pracovných odevov je tiež spôsob ich údržby. Sú zamestnanci povinní prať si odevy sami, máte v spoločnosti práčovňu alebo využijete externého dodávateľa a využijete službu prenájmu a servisu pracovných odevov?

9. Sezónnosť a fluktuácia zamestnancov
V niektorých potravinárskych spoločnostiach je vysoká fluktuácia zamestnancov alebo je sezónna výroba ovplyvnená maximálnou prevádzkou, čo znamená kolísavý počet zamestnancov, ktorí potrebujú byť oblečení včas a v správnych veľkostiach. Platí pravidlo, že čím vyššia je fluktuácia zamestnancov a potreba dostupnosti pracovných odevov v obdobiach maximálnej prevádzky, tým menej zložitá by mala byť kolekcia pracovných odevov. To znamená menšie odlišnosti medzi odevmi použitím jednotných odevov, ktoré možno využiť pre viac pracovných pozícií.

10. Vaše ambície v oblasti hygieny
A nakoniec je pri výbere odevov pre potravinársky priemysel dôležité sa pozerať nielen na Vaše súčasné ambície v oblasti hygieny, ale tiež vziať do úvahy Vaše budúce riešenie hygieny. Spôsob, akým sa staráte o pracovné odevy Vašich zamestnancov by mal zabezpečiť, že prejdete auditmi nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Snažte sa byť napred a napĺňať trendy zvyšovania štandardov kvality a nastavovať ich tak, aby uspokojovali požiadavky aj budúcich zákazníkov.

Dlhodobá stratégia v oblasti pracovného odevu Vám pomôže systematizovať kontrolu a zefektívniť riadenie hygieny a podporí dobrú povesť Vašej značky.

Pôsobíte v potravinárskom priemysle a zaujíma Vás komplexný servis pracovných odevov? Neváhajte nás kontaktovať pre návrh riešenia.

Zostaňme v kontakte!

Potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Ozveme se vám čo najskôr.

*Povinné polia

Osobné údaje a informácie zhromaždené prostredníctvom tohto formulára budú elektronicky spracované za účelom vybavenia Vašej požiadavky a poskytnutia informácií o našich službách. Môžu byť tiež použité pre propagáciu našich služieb na základe Vašich potrieb a pre účely plnenia zmluvy. 
Vyplnením a odoslaním formulára dochádza ku spracúvaniu poskytnutých osobních údajov v oprávnennom záujme Prevádzkovateľa (v zmylse čl. 6 ods. 1 písm. f)) za účelom vybavenia Vami podanej požiadavky. 
Pokiaľ sa chcete o ochrane osobných údajov dozvedieť viac, kliknite  TU

Ask for a quotation

Nous nous engageons à vous rappeler sous 24h, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Vous pouvez également choisir d'être rappelé ultérieurement en sélectionnant ci-dessous un créneau horaire de rappel.

*Povinné polia